Privacy Statement

PRIVACYVERKLARING – V-Tec bv

De website http://www.v-tec.be (hierna: de “Website”) wordt – met veel trots – aangeboden door:
V-Tec bv (hierna “Wij” of “Ons”)
Zonnebloemstraat 20
2400 Mol
België
BTW BE 0726 596 712
E-mail: privacy@v-tec.be

Bij V-Tec bv hechten we écht waarde aan jouw privacy. Niet alleen omdat we daar wettelijk toe verplicht zijn, maar ook gewoon uit principe. Wil je graag weten welke informatie wij precies over jou bijhouden? Of heb je toch liever dat we jou volledig schrappen uit onze databank? Geen enkel probleem. Stuur ons gerust een mailtje en we helpen je zo snel mogelijk verder. Het gaat tenslotte om jouw data.

1. Waarom deze privacyverklaring?

Via deze Privacyverklaring willen we jou laten weten wat wij zoal (kunnen) doen met de informatie die we over jou hebben verzameld. Van zodra je onze Website bezoekt of beroep doet op onze dienstverlening, zal je immers bijna onvermijdelijk bepaalde persoonsgegevens met ons delen. Denk bijvoorbeeld aan: je naam, je adres, je telefoonnummer, maar ook je IP-adres, bankrekeningnummer, btw-nummer...

Via die persoonsgegevens hebben we de mogelijkheid om jou als natuurlijke persoon te gaan identificeren. Je bent identificeerbaar van zodra we een direct of indirect verband kunnen leggen tussen een of meer persoonsgegevens en jou als natuurlijke persoon. Of we dat ook echt doen speelt hierbij geen rol.

Je mag gerust zijn. We beloven dat we jouw persoonsgegevens enkel binnen de wettelijke grenzen zullen verzamelen en gebruiken. Om preciezer te zijn, gaat het hier vooral om de GDPR. De GDPR? Dat is de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wij mogen GDPR zeggen.

Wij kunnen onze Privacyverklaring – indien nodig – aanpassen in de toekomst. Uiteraard zullen we deze steeds online plaatsen zodat jullie steeds op de hoogte zijn van onze wijzigingen. Toch doe je er goed aan om dit document bij tijd en stond nog eens door te nemen (maar we maken ons geen illusies).

2. Links naar andere websites

De inhoud van onze Website kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde websites bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites. Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt verlaat men onze Website en kan men ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade. Het is mogelijk dat vreemde websites niet dezelfde garanties bieden als wij. Maak je gebruik van een link op deze Website die leidt naar een vreemde website en laat je persoonlijke gegevens achter op een dergelijke website, dan is de verwerking van die persoonsgegevens niet onderworpen aan deze privacyverklaring, maar aan het eventuele privacybeleid van de beheerder van die vreemde website. Daarom raden wij aan om aandachtig de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring van deze vreemde websites door te nemen.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

V-Tec bv verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door V-Tec bv:

Categorie 1: via formulieren;
Categorie 2: via cookies: tracking van gebruik van de website;
Categorie 3: rechtstreeks e-mailverkeer buiten website;

– Categorie 1: Formulieren Deze website heeft 1 formulier waar we volgende informatie bewaren:
Velden: naam, e-mail, tel/gsm en bericht
Doel: Contact van nieuwe/bestaande klanten

– Categorie 2: Cookies het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van V-Tec bv om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

Meer info: Onderaan de website kun je onze cookie policy vinden.

4. Bij wie komen jouw persoonsgegevens terecht?

4.1. Verwerkingsverantwoordelijke

V-Tec bv is ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de GDPR. Dit betekent concreet dat wij alleen bepalen welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welke doeleinden we die persoonsgegevens verzamelen en met welke middelen we die persoonsgegevens zullen verwerken.

4.2. Verwerker(s)

Als verwerkingsverantwoordelijke zijn we vrij om zogenaamde ‘gegevensverwerkers’ in te schakelen. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

V-Tec bv doet beroep op de volgende categorieën van « verwerkers »:

 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor marketingdoeleinden
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor analytische doeleinden (bijv. Hotjar voor het analyseren van het klikgedrag van de Gebruiker)
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor hostingdoeleinden

Alle hierboven genoemde verwerkers zijn er – onder de GDPR – toe verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te verzekeren.

5. Mag dat allemaal zomaar?

Je mag ons op ons woord geloven. We gaan niks doen met jouw persoonsgegevens wat we niet mogen van de wet.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens, steeds met het nodige respect voor de GDPR en alle andere relevante wettelijke bepalingen. En als je het écht wil weten, we vallen hierbij terug op één van volgende juridische gronden:

 1. Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de klant, of de uitoefening van precontractuele stappen genomen op aanvraag van een prospect of klant; of
 2. Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder de facturatie;
 3. Op basis van ons legitiem belang voor het versturen van informatie en nieuwsbrieven naar onze klanten;
 4. Op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen (direct marketing).

6. Wat weten we over jou?

Wij zullen enkel die persoonsgegevens verwerken die we écht nodig hebben om de doelstellingen waarvoor we ze verwerken te bereiken (zie daarvoor ook artikel 5).

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, inloggegevens);
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);
 • Financiële identificatiegegevens (bankgegevens);
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatie, cookies, klikgedrag);
 • Inhoud van communicatie (e-mails, chats, invulformulieren, enz.)

Wij verzamelen deze persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze Website (bijv. wanneer je een ingevuld contactformulier opstuurt) of wanneer je gebruik maakt van onze dienstverlening. Andere persoonsgegevens kunnen op een later tijdstip worden verzameld, bijvoorbeeld in het kader van onze after-sales. Hoeveel en welke persoonsgegevens we verzamelen, hangt af van jouw gebruik van de Website en onze dienstverlening.

Daarnaast gebruiken wij cookies om de bezoeker van onze Website te herkennen en deze een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden (bijvoorbeeld een taal) en om eventuele fouten op de Website op te sporen en te corrigeren. Ga ook eens door ons Cookiebeleid als je benieuwd bent naar de manier waarop we cookies gebruiken.

7. Waarom hebben we jouw persoonsgegevens nodig?

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens om jou een optimale, veilige en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. Naarmate je intensiever gebruik maakt van onze Website en onze dienstverlening zullen we ook meer persoonsgegevens verzamelen. Wij hebben het recht om bepaalde bewerkingen tijdelijk niet uit te voeren of volledig te annuleren als jouw persoonsgegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.

Het verwerken van persoonsgegevens is essentieel voor de werking van onze Website en de daarbij horende dienstverlening.

We zullen uitsluitend persoonsgegevens verwerken voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Het opvolgen van offerte- en informatieaanvragen
 • Klantbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie, controle van de kredietwaardigheid, ondersteuning, klachtenbewaking en het versturen van nieuwsbrieven.
 • Het verbeteren van de gebruikservaring met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming.
 • Het opvolgen van sollicitaties en bijhouden van cv’s en motivatiebrieven voor toekomstige vacatures.
 • Beheer van geschillen.
 • De levering en facturatie van door u aangevraagde diensten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer de verwerking wordt geweigerd.
 • Indien u reeds bent opgenomen in onze nieuwsbrief kan V-Tec bv uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander berichten met betrekking tot de verschillende diensten. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken. Deze uitschrijflink vindt u onderaan terug op elke nieuwsbrief.

Als je onze Website bezoekt, kunnen we ook enkele gegevens verzamelen voor statistische doeleinden. We hebben die gegevens nodig om het gebruik van onze Website te optimaliseren. Denk hierbij aan: vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je de Website bezoekt, verklaar je je akkoord met de gegevensinzameling voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven.

Je kiest steeds zelf of je persoonsgegevens met ons deelt. Op die manier behoud je dus een zekere controle. Indien bepaalde persoonsgegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, hebben wij het recht bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

8. Spelen we jouw persoonsgegevens door?

Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik binnen V-Tec bv of voor administratieve doeleinden. We kunnen jou dan ook geruststellen: we zullen jouw persoonsgegevens nooit verkopen, doorgeven of communiceren aan derde partijen, behalve indien je ons daarvoor op voorhand jouw expliciete toestemming hebt gegeven.

9. Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren jouw persoonsgegevens zolang dit nodig is om de in artikel 5 vooropgestelde doelen te bereiken. We zullen jouw persoonsgegevens verwijderen van zodra wij ze niet langer nodig hebben om deze doelen te bereiken of wanneer jij op geldige wijze het recht tot verwijdering van jouw persoonsgegevens uitoefent

10. Wat zijn jouw rechten?

10.1. Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking

Jouw persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 5. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

10.2. Recht op inzage

Als je jouw identiteit bewijst (bijv. aan de hand van een kopie van jouw identiteitskaart), informeren we je graag over welke persoonsgegevens wij precies van jou bijhouden en wat we met die informatie doen. En als je het echt graag wilt, zullen we die informatie bundelen in een mapje en naar jou opsturen.

10.3. Recht op rechtzetting

Indien de informatie die we over jou hebben inaccuraat of onvolledig zou zijn, kunnen we dit op jouw vraag steeds corrigeren. Indien bepaalde persoonsgegevens (bijv. jouw e-mailadres of telefoonnummer) niet langer up-to-date zouden zijn, krijgen we graag een seintje van jou. We beloven dit zo snel mogelijk aan te passen.

10.4. Recht om vergeten te worden

Je hebt het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

 • Wanneer we jouw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de vooropgestelde doeleinden;
 • Wanneer je jouw toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens terug intrekt en er geen enkele andere wettelijke grondslag is die het verwerken van jouw persoonsgegevens toestaat;
 • Wanneer je op rechtmatige wijze een bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Wanneer jouw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze verwerkt worden;
 • Wanneer we jouw persoonsgegevens moeten verwijderen op basis van een wettelijke verplichting.

Let op, in bepaalde gevallen kunnen we niet anders dan jouw persoonsgegevens gedurende een bepaalde tijd bij te houden, ook al zou je misschien liever voor de volle 100% geschrapt worden uit onze database. Zo zijn we bijvoorbeeld wettelijk verplicht om facturen aan klanten gedurende zeven jaar bij te houden.

10.5. Recht op beperking van de verwerking

In sommige gevallen heb je het recht om te vragen dat we de verwerking van jouw persoonsgegevens beperken. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer er een geschil is rond de accuraatheid van de gegevens, als de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor V-Tec bv om vast te stellen dat je geldig jouw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

10.6. Recht om bezwaar te maken

Je hebt het recht om je op ieder ogenblik te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit onze legitieme belangen. We zullen jouw persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn die primeren op jouw recht om je te verzetten.

10.7. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je met ons gedeeld hebt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen (bijv. een Excel-file). Daarnaast mag je die persoonsgegevens zelf overdragen of door ons laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

10.8. Recht op het intrekken van jouw toestemming

Je hebt het recht om jouw toestemming op ieder ogenblik in te trekken, bijvoorbeeld wanneer je die toestemming hebt gegeven voor direct marketing of profileringsdoeleinden.

11. Wij gebruiken ook cookies!

Daarnaast gebruiken wij cookies om de Gebruiker te herkennen en een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden (bijvoorbeeld een taal), het gebruik van de Website te controleren en te analyseren en om eventuele fouten op de Website op te sporen en te corrigeren. Je kan die cookies weigeren. Als je cookies weigert, is het mogelijk dat de website of delen ervan niet meer naar behoren werken. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over de manier waarop we cookies gebruiken.

Meer info: Onderaan de website kun je onze cookie policy vinden.

12. Hoe kan je jouw rechten uitoefenen?

Indien je één van bovengenoemde rechten wil uitoefenen, kan je een schriftelijk verzoek en bewijs van identiteit sturen per brief naar V-Tec bv, Zonnebloemstraat 20, 2400 Mol, België of via e-mail aan privacy@v-tec.be. We beloven jou een spoedig antwoord, ten laatste één (1) maand nadat we jouw verzoek ontvangen hebben.

13. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien je niet akkoord gaat met de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België: https://www.privacycommission.be.© 2015-2024 V-Tec bv (http://www.v-tec.be).

Op de aangeboden informatie (algemene voorwaarden, privacyverklaring, cookieverklaring en disclaimer) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van V-Tec bv (privacy@v-tec.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.

Deze Privacy Policy werd het laatst bijgewerkt op 02/07/19.